Industrijski Park Beograd jedna je od poslednjih poslovnih oaza koja povezuje jugoistočni Balkan sa zapadnom Evropom.

ŠIMANOVCI – IPB 08 i 09

Nakon uspešno izgrađenih skladišnih objekta IPB 01 – IPB 07 u industrijskoj zoni 5.1 u Šimanovcima, nastavili smo sa razvijanjem našeg Industrijskog Parka. Za objekat IPB 08, koji će biti pojedinačno i naš…

Saznaj više

ŠIMANOVCI – IPB 06 i 07

Nakon uspešno izgrađenog četvrtog i petog skladišnog objekta u industrijskoj zoni 5.1 u Šimanovcima, počeli smo izgradnju šestog i sedmog objekta, u dve faze, ukupne neto površine 25.784,95 m2.

Saznaj više

ŠIMANOVCI – IPB 04 i 05

Nakon uspešne izgradnje tri logistička objekta u industrijskoj zoni 5.1 Šimanovci, započeli smo izgradnju četvrtog i petog objekta IPB 04 i 05, u dve faze, do tada našeg najvećeg objekta, ukupne neto…

Saznaj više

ŠIMANOVCI – IPB 01, 02 i 03

Kompanija I.P.B je u martu 2014. godine započela sa izgradnjom svog prvog skladišnog objekta (Faza 1) u industrijskoj zoni 5.1 u Šimanovcima. Neto površina objekta je 11.396,34 m2, na parceli površine…

Saznaj više