ŠIMANOVCI – IPB 01, 02 i 03


IPB 01 – Faza 1 – Skladišni Prostor od 11.396,34 m2

IPB 02 – Faza 2 – Skladišni Prostor od 11.192,08 m2

IPB 03 – Faza 3 – Skladišni Prostor od 7.052,32 m2Kompanija I.P.B je u martu 2014. godine započela sa izgradnjom svog prvog skladišnog objekta IPB 01 u industrijskoj zoni 5.1 u Šimanovcima. Neto površina objekta je 11.396,34 m2, na parceli površine 4.74 ha. Izgradnja objekta je trajala 15 meseci, a u aprilu 2015. godine je objekat predat na korišćenje kompaniji MILŠPED koja važi za jednu od najpoznatijih špediterskih kompanija iz regiona.


Odmah nakon završenog prvog logističkog objekta, krenuli smo sa izgradnjom našeg sledećeg objekta, neto površine 11.192,08 m2. Ovaj objekat IPB 02 se nalazi odmah pored već izgradjenog objekta IPB 01. Drugi po redu logistički objekat se nalazi na parceli od 3.59 ha, a radove smo započeli u avgustu 2015. godine i predali na upotrebu kompaniji MILŠPED u septembru 2016. godine.


Nakon uspešne izgradnje prva dva logistička objekta u industrijskoj zoni 5.1 Šimanovci, završili smo i izgradnju trećeg objekta IPB 03, neto površine 7.052,32 m2. Treći po redu logistički objekat se nalazi pored već postojećih izgrađenih objekata, na parceli površine 22.28ha. Ovaj objekat ima visinu preko 14m i spada u visokoregalna skladišta. Radove smo započeli pocetkom 2017. godine, a predali na upotrebu kompaniji MILŠPED u avgustu 2017. godine.

Industrijski Park Beograd jedna je od poslednjih poslovnih oaza koja povezuje jugoistočni Balkan sa zapadnom Evropom.