Šimanovci – Faza 2

Skladišni prostor od 11.350m2 koji je takođe dat u zakup kompaniji MILŠPED

https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_155742284.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_174689291.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_150100589.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_114098614.jpg

Project: Šimanovci – Faza 2

Title:

Description:

Šimanovci – Faza 2

Skladišni prostor od 11.350m2 koji je takođe dat u zakup kompaniji MILŠPED

https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_155742284-540x540.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_174689291-540x540.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_150100589-540x540.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_114098614-540x540.jpg

O projektu

Odmah nakon završenog prvog logističkog objekta u industrijskoj zoni 5.1 Šimanovci, krenuli smo sa izgradnjom našeg sledećeg objekta površine 11.350 m2. Objekat se nalazi odmah pored već izgrađenog objekta, koji je u upotrebi. Drugi po redu logistički objekat se nalazi na parceli 3,59 ha, a radove smo započeli u avgustu 2015. godine i predali na upotrebu kompaniji MILŠPED na 5 godina 14.09.2016. godine. Do samog logističkog centra obezbeđena je kompletna logistika, i to saobraćajnica u dužini od 5KM za teški saobraćaj, optički kabl, kao i neprekidno napajanje električnom energijom snage 8MW. I ovaj objekat, kao i prethodni, izgrađen je po svetskim standardima koji obuhvataju standarde FM global sprinkler sistema, kao i standarde energetske efikasnosti. Odličan geostrateški položaj omogućuje kvalitetan i brz razvoj industrijske zone 5.1 u Šimanovcima.

https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2016/09/dsc_0003-1200x798.jpg

I.P. B.

Industrijski park Beograd nalazi se neposredno uz autoput Beograd-Zagreb na 20-om kilometru od Beograda, u mestu Šimanovci. Direktno je povezan sa autoputem E70 bez plaćanja putarine iz pravca Beograda, udaljen je 10km od beogradskog aerodroma “Nikola Tesla”, kao i kargo carinskog terminala, a na samo 30km je luka Beograd, odnosno beogradski deo koridora 10. Industrijski park je neposredno povezan sa obilaznicom oko Beograda, pa se bez ulaska u centar mozete uključiti na bilo koju željenu destinaciju: U pravcu Zagreba preko Ljubljane prema Italiji. U pravcu Novog Sada preko Subotice prema Mađarskoj. U pravcu Niša preko Skoplja prema Grčkoj. U pravcu Čačka preko Užica prema Crnoj Gori. U pravcu Bijeljine, Banja Luke prema BIH.

https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2016/10/9-1200x514.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2016/02/12-1200x610.jpg

LOGISTIČKI PARK Logistički park može se definisati kao prostor koji naseljavaju različiti korisnici i davaoci usluge iz oblasti logistike, transporta i ostalih, dopunskih i pratećih sistema i usluga. U jednom logističkom parku može se naći više distributivnih centara i različitih terminala, skladišta (veletrgovine, trgovine na malo ili uvoznika), trgovačkih centara, različitih value added logističkih (VAL) aktivnosti itd.  Lociranje fiksnih objekata u lancu snabdevanja, koje važi i za logističke centre, predstavlja važne elemente u prihvatanju odluka koje utiču na celokupnu mrežu. Transportna infrastruktura je jedan od najvažnijih elemenata infrastukturnog dela logistike. Logistički centri moraju da imaju pristup dobro razvijenoj saobraćajnoj infrastrukturi (pristup putevima/autoputevima, železnicama, itd.). Dostupnost logističkog centra drugim logističkim centrima i njihova povezanost sa transportnom ili saobraćajnom mrežom, od suštinskog je značaja za uspešnost centra. To znači da je saobraćajna infrastruktura jedan od najvažnijih elemenata koje treba uračunati u proces određivanja lokacije logističkog centra.

O nama

logo_reconstruction1ipb

IPB d.o.o. - Industrijski Park Beograd - kompanija koja je specijalizovana za rasvoj savremenih logističkih centara