Industrijska zona 5.1

Šimanovci - Industrijski Park Beograd

https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2016/02/11-1-2724.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2019/03/hala-1-10-2020.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2016/02/800-1.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2016/02/800-2.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2020/02/hala-5-10-2020.jpg

Project: Industrijska zona 5.1

Title:

Description:

Industrijska zona 5.1

Šimanovci - Industrijski Park Beograd

https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2016/02/11-1-2724-1080x1080.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2019/03/hala-1-10-2020-540x540.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2016/02/800-1-540x540.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2016/02/800-2-540x540.jpg
https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2020/02/hala-5-10-2020-540x540.jpg

Na samo 20km od glavnog grada Srbije, u zaokruženoj zoni od 500ha, nalazi se jedan on najvećih industrijskih parkova u regionu. Na površini od 180ha formiran je industrijski park koji u ovom trenutku ispunjava sve međunarodne stanarde za industrijske zone u pogledu pravne regulative, komunalne infrasturkutre i saobraćaja. Uz veoma atraktivan geografski položaj, umereno-kontinentalnu klimu, servis koji nudi investitorima industrijski park Beograd predstavlja jednu od poslednjih poslovnih oaza na jugoistočnom Balkanu, gde ulagači veoma lako mogu započeti biznis bez ikakvih dodatnih zahteva ili naknadnih uslovljavanja.

Iskusan menadžment industrijskog parka Beograd u vrlo kratkom roku, maksimalno do 45 dana obezbediće vam sve neophodne dozvole za početak rada, po potrebi izraditi i sam objekat i učestvovati u rešavanju vaših problema vezanih za poslovanje, uvoz ili izvoz, organizovati sve prateće servise i 24/7/365 biti sa vama.

Industrijski park Beograd nalazi se neposredno uz Autoput Beograd-Zagreb na 20-om kilometru od Beograda u mestu Šimanovci. Direktno je povezan sa autoputem E70 bez plaćanja putarine iz pravca Beograda. Na 10km od beogradskog aerodroma “Nikola Tesla” kao i kargo carinskog terminala, a na samo 30km je luka Beograd, odnosno beogradski deo koridora 10. Industrijski park je neposredno povezan sa obilaznicom oko Beograda, pa se bez ulaska u centar možete uključiti na bilo koju željenu destinaciju:
U pravcu Zagreba preko Ljubljane prema Italiji
U pravcu Novog Sada preko Subotice prema Mađarskoj
U pravcu NIša preko Skoplja prema Grčkoj
U pravcu Čačka preko Užica prema Crnoj Gori
U pravcu Biljeni, Banja Luke prema BIH

Neposredno okruženje je poznata industrijska zona Šimanovci, koja se nalazi preko puta industrijskog parka Beograd i na kojoj se već nalaze brojne referentne domaće i međunarodne kompanije, kao šo su: Donkafe, Grand kafa, Mercedes, Milšped, Man, Bosh, Atlantic group, DHL itd

U bližoj okolini nema stambenih školskih i rekreativnih objekata, a zemljište je u potpusnoti u vlasništvu kompanije (upisano je u zemljišne knjige kao 100% vlasništvo), vodi se kao građevinsko zemljište i kako je usvojen plan detaljne regulacije, ne postoji mogućnost naknadnih izmena što investitorima daje veliku sigurnost.

Posebnom pravnom regulativom Rep. Srbije, stimuliše se ulaganje u industrijskim zonama, čiji smo mi reprezentativni predstavnik. Uz to proizvodnjom u industrijskom parku Beograd stičete pravo na slobodan izvozno-uvozni režim sa Rusijom, Belorusijom, Rep. Srpskom, a uskoro i još nekim zemljama regiona. Tim sporazumima, pored niza drugih pogodnosti, na robu koja je namanje 50% proizvedena u Srbiji ne plaćaju se uvozno-izvozne carine.

Lokalna zajednica i opština takođe daju niz pogodnosti kod ulaganja, što uz najnižu taksu na dobit u Evropi od 10% daje ulagaču veliku početnu prednost. Takođe postoje subvencije i olakšice kod zapošljavanja lokalne radne snage koja je u ovom regionu lako dostupna, obrazovana i sa izgrađenom radnom disciplinom.

Pored rešene saobraćajne infrastrukture, Industrijski park Beograd ima rešenu kompletnu komunalnu infrastrukturu koja podrazumeva napajanje električnom energijom sa sopstvene trafostanice koja garantuje dovoljnu količinu struje za sve korisnike, a tu je takođe gasna infrastuktura koja kod velikih potrošača znatno snižava troškove, kao i savremeni optički kabl koji u potpunosti zadovoljava komunikacione zahteve. Za firme sa posebnim potrebama postoji mogućnost postavljanja satelitskih linkova na već postojeću mrežu.

Stabilna vlasnička struktura omogućava nam fleskibilan pristup po pitanju veličine parcele koja nam je potrebna. Parcele možemo organizovati od 1ha pa do nekoliko desetina ha. U ovoj fazi takođe možete birati položaj parcele u zavisnosti od količine buke, frekventnosti prolaska vaših vozila, diskrecije ili reklame. Planom detaljne reuglacije planirana je izgradnja svih objekata proizvodnih hala, magacina, tele-centara, kargo centara itd. Objekat možete graditi sami ili po sistemu ključ u ruke.

Na lokaciji parka date su velike mogućnosti po pitanju gabarita objekata jer je stepen zauzetosti parcela od 65-70%, index izgrađenosti od 4.0 do 5.0, a spratnost je P+5 do P+7 u zavisnosti od zone u kojoj se gradi.
Obzirom da je potpuno pripremljen teren ravan, gradnja je brza i jednostavna. Način investiranja je takođe fleksibilan, od klasičnog zakupa izgrađenog objekta, preko kupovine zemljišta do zajedničkog ulaganja.

O nama

logo_reconstruction1ipb

IPB d.o.o. - Industrijski Park Beograd - kompanija koja je specijalizovana za rasvoj savremenih logističkih centara