Naše usluge

moderno, savremeno u koraku sa vremenom – IPB d.o.o.

Usluge koje nudi naša kompanija se raznolike od izgradnje logističkih centara, projektovanja, transporta itd. Ono što je najvažnije za uslugu koju pružamo garantujemo kvalitet. Dugoročna saranja sa svim našim partnerima se zasniva na obostrano zadovoljstvo.

https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_93376240-320x213.jpg

Konsalting

Kvalitet pre svega


Konsalting je poslovna aktivnost kojom se obezbeđuju preporuke klijentima da poboljšaju svoj rаd, pre svegа kroz temeljnu аnаlizu postojećih poslovnih problemа i rаzvoj plаnovа zа poboljšаnje.

https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_93376255-320x213.jpg

Projektovanje

Razvoj nekorišćenog prostora


Projektovanje skladišnog prostora je složen proces i ne treba ga shvatati olako, jer se greške teško nadoknađuju. Najbitnije je ispuniti sve lokacijske kao i urbanisticke uslove.

https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_160490966-320x213.jpg

Izvođenje radova

Brzo, kvaliteno i pouzdana


Visedecenijsko iskustvo i poslovna odgovornost su garancija završetka svakog Ugovora i to pre roka. Saradnja sa velikim brojem partnera sa EX-YU područja govori o tome ko smo i koliko vredimo.

https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_239259265-320x213.jpg

Investicije

Dugoročan kvalitet i sigurnost


Investicija je akumulacija u sadašnjosti s nadom dobitka u budućnosti. Pozitivan prinos ostvaruju investicije koje imaju čistu sadašnju vrednost.

Usluge u fokusu

razvoj i dugoročne investicije koje garantuju stabilnost i perspektivu


https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/04/project-001-1200x799.jpg

Projektovanje

industrijskih objekata za sve namene


Projektovanje poslovnih/skladišnih objekata,  odnosi se na usklađivanje želja i ideja sa urbanističkim projektima koji moraju biti ispoštovani po zakonu i propisima. Projektna rešenja predstavljaju dokumentaciju koja se odnosi na plan i izradu ideja projekta.


Investicije

znamo da ulažemo u našu budućnost


Investicijom se može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava, radi sticanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Pri tome se može ulagati u financijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije ili pak u realne oblike imovine koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz određene produktivne poslovne aktivnosti.

https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/04/invest-001-1200x900.jpg

Dodatne usluge

osim primarnih usluga koje se mogu naći u porfoliju IPB d.o.o. a ne manje važne neke od dodatnih usluga su


https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/06/team-11.jpg

Arhitektura

Umetnost planirane gradnje


Arhitektura i građevinarstvo su dva različita pojma, ali su veoma suko povezani. Arhitektura, ukratko rečeno, predstavlja nauku i umetnost planirane gradnje zgrada i objekata.

https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/06/team-2.jpg

Dizajn i gradnja

Moderno uređenje prostora


Dizajn je proces donošenja serije odluka koje imaju za cilj konstruisanje, oblikovanje ili kreiranje nečega. Dizajn se precizno definiše kao dosezanje cilja unutar ograničenja.

https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/06/team-3.jpg

Legalizacija

Izuzetno i pouzdano


Legalizacija objekata se vrši nakon nekog nivoa izgrađenosti objekta.  Prilikom legalizacije objekata neophodna je građevinska dozvola, koju može zahtevati i dobiti isključivo vlasnik objekta koji se gradi.

https://www.ipb.co.rs/wp-content/uploads/2015/06/team-4.jpg

Menadžment

Priprema i uvođenje u posao


Posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istraživanjem problema upravljanja poslovima, poduhvatima i društvenim sistemima.

Zašto biraju nas?

nivo rada koji pružamo je iznad ostalih konkurenata iz oblasti logistike


Uvek na vreme

Naš tim će završiti sve započete projekte na vreme i u okviru planiranog budžeta. Možete biti sigurni u nas i našu kompaniju.

Uvek dostupni

Mi smo tu za vas kad god je to potrebno. Kontaktirajte nas da se konsultujemo ili odgovorimo na bilo koje pitanje iz naše oblasti. Možemo ponuditi valjane savete.

Profesionalnost i odgovornost

24/7/365 dana u godine se možete računati na IPB d.o.o. Naš tim profesionalaca će vam pomoći da pretvorite svoj san u stvarnost.

O nama

logo_reconstruction1ipb

IPB d.o.o. - Industrijski Park Beograd - kompanija koja je specijalizovana za rasvoj savremenih logističkih centara