Dokapitalizacija

moderno, savremeno, u koraku sa vremenom – IPB d.o.o.

Dokapitalizacija predstavlja povećavanje akcijskog kapitala po osnovu druge i svake naredne emisije akcija.