Faza 7 – zemljani radovi

Faza 7 – zemljani radovi

18 августа, 2022

Peti logistički objekat je završenu. Četvrti i peti skladišni objekti su nezavisni objekti dok po potrebi mogu da čine jednu celinu sa površinom od čak 31400 m2

Faza 6 – objekat završen

Faza 6 – objekat završen

9 маја, 2022

Peti logistički objekat je završenu. Četvrti i peti skladišni objekti su nezavisni objekti dok po potrebi mogu da čine jednu celinu sa površinom od čak 31400 m2

Faza 6 – oblaganje objekta

Faza 6 – oblaganje objekta

29 новембра, 2021

Peti logistički objekat je završenu. Četvrti i peti skladišni objekti su nezavisni objekti dok po potrebi mogu da čine jednu celinu sa površinom od čak 31400 m2

Faza 6 – radovi u toku

Faza 6 – radovi u toku

29 октобра, 2021

Peti logistički objekat je završenu. Četvrti i peti skladišni objekti su nezavisni objekti dok po potrebi mogu da čine jednu celinu sa površinom od čak 31400 m2

Faza 6 – zapoceti radovi

Faza 6 – zapoceti radovi

21 септембра, 2021

Peti logistički objekat je završenu. Četvrti i peti skladišni objekti su nezavisni objekti dok po potrebi mogu da čine jednu celinu sa površinom od čak 31400 m2

Faza 5 – objekat 5 zavrsen

Faza 5 – objekat 5 zavrsen

21 јуна, 2020

Peti logistički objekat je završenu. Četvrti i peti skladišni objekti su nezavisni objekti dok po potrebi mogu da čine jednu celinu sa površinom od čak 31400 m2

Faza 5 – unutrašnji radovi

Faza 5 – unutrašnji radovi

28 фебруара, 2020

Radovi na trećem logističkom objektu su punom jeku. Treći logistički objekat je dobio svoj izgled i ušli smo u završnu fazu gradnje.

Faza 5 – Radovi u toku

Faza 5 – Radovi u toku

27 септембра, 2019

Radovi na trećem logističkom objektu su punom jeku. Treći logistički objekat je dobio svoj izgled i ušli smo u završnu fazu gradnje.

Faza 5 – Početak izgradnje

Faza 5 – Početak izgradnje

31 марта, 2019

Radovi na trećem logističkom objektu su punom jeku. Treći logistički objekat je dobio svoj izgled i ušli smo u završnu fazu gradnje.

Faza 4 – Objekat završen

Faza 4 – Objekat završen

25 фебруара, 2019

Radovi na trećem logističkom objektu su punom jeku. Treći logistički objekat je dobio svoj izgled i ušli smo u završnu fazu gradnje.

Faza 4 – Sve smo bliže kraju

Faza 4 – Sve smo bliže kraju

21 новембра, 2018

Radovi na trećem logističkom objektu su punom jeku. Treći logistički objekat je dobio svoj izgled i ušli smo u završnu fazu gradnje.

Faza 4 – Radovi u toku

Faza 4 – Radovi u toku

21 августа, 2018

Radovi na trećem logističkom objektu su punom jeku. Treći logistički objekat je dobio svoj izgled i ušli smo u završnu fazu gradnje.

Faza 4 – Početak izgradnje

Faza 4 – Početak izgradnje

16 маја, 2018

Radovi na trećem logističkom objektu su punom jeku. Treći logistički objekat je dobio svoj izgled i ušli smo u završnu fazu gradnje.

Faza 3 – Radovi u završnoj fazi

Faza 3 – Radovi u završnoj fazi

12 октобра, 2017

Radovi na trećem logističkom objektu su punom jeku. Treći logistički objekat je dobio svoj izgled i ušli smo u završnu fazu gradnje.

Faza 3 – Radovi u toku

Faza 3 – Radovi u toku

17 августа, 2017

Radovi na trećem logističkom objektu su punom jeku. Treći logistički objekat je dobio svoj izgled i ušli smo u završnu fazu gradnje.

Faza 3 – Obilazak terena

Faza 3 – Obilazak terena

28 јуна, 2017

Početkom izgradnje trečeg u nizu industrijskog objetka, IPB a.d. Beograd nastavlja sa investcijama u industrijskoj zoni Šimanovci 5.1.

Faza 3 – Završetak montaže AB konstrukcije

Faza 3 – Završetak montaže AB konstrukcije

31 маја, 2017

Početkom izgradnje trečeg u nizu industrijskog objetka, IPB a.d. Beograd nastavlja sa investcijama u industrijskoj zoni Šimanovci 5.1.

Faza 3 – AB elemetni

Faza 3 – AB elemetni

12 маја, 2017

Početkom izgradnje trečeg u nizu industrijskog objetka, IPB a.d. Beograd nastavlja sa investcijama u industrijskoj zoni Šimanovci 5.1.

Faza 3 – početak radova!

Faza 3 – početak radova!

4 маја, 2017

Početkom izgradnje trečeg u nizu industrijskog objetka, IPB a.d. Beograd nastavlja sa investcijama u industrijskoj zoni Šimanovci 5.1.

Faza 2 – ceremonija otvaranja!

Faza 2 – ceremonija otvaranja!

19 септембра, 2016

Uz prisustvo velikog broja zvanice, javnih ličnosti i diplomatskog kora 14.09.2016. otvorena je nova poslovna hala logističkog centra I.P.B. a.d. Beograd

Faza 2 – dan koji smo čekali!

Faza 2 – dan koji smo čekali!

12 септембра, 2016

14.09.2016. dan koji smo čekali. Dan, kada je završen i drugi logistički objekat. Rokovi koje postavljamo, dinamika kojom radimo kao i način i pristup poslu kojim se bavimo najbolje govori o nama.

Faza 2 – postavljanje behatona i unutrašnji radovi

Faza 2 – postavljanje behatona i unutrašnji radovi

16 августа, 2016

Postavljanje behatona na spoljnim saobraćajnicama i parkinzima. Montiranje pretovarnih rampi i vrata gejtova “Crawforsd”. Izrada protivpožarnih zidova

Faza 2 – hala dobija svoj izgled

Faza 2 – hala dobija svoj izgled

29 јуна, 2016

Postavljanje betonskih stubova za novu halu logističkog centra su uveliko u toku. Sa auto-puta E-70 se mogu videti stubovi koji idu u visine i koji su glavni nosači cele konstrukcije. Vremenski uslovi nam idu na ruku.

Faza 2 – postavljanje fasadnih panela

Faza 2 – postavljanje fasadnih panela

12 маја, 2016

Postavljanje betonskih stubova za novu halu logističkog centra su uveliko u toku. Sa auto-puta E-70 se mogu videti stubovi koji idu u visine i koji su glavni nosači cele konstrukcije. Vremenski uslovi nam idu na ruku.

Faza 2 – završetak montaže i nasipanje peska

Faza 2 – završetak montaže i nasipanje peska

4 априла, 2016

Postavljanje betonskih stubova za novu halu logističkog centra su uveliko u toku. Sa auto-puta E-70 se mogu videti stubovi koji idu u visine i koji su glavni nosači cele konstrukcije. Vremenski uslovi nam idu na ruku.

Faza 2 – montaža krovnih nosača

Faza 2 – montaža krovnih nosača

2 марта, 2016

Postavljanje betonskih stubova za novu halu logističkog centra su uveliko u toku. Sa auto-puta E-70 se mogu videti stubovi koji idu u visine i koji su glavni nosači cele konstrukcije. Vremenski uslovi nam idu na ruku.

Faza 2 – postavljanje stubova

Faza 2 – postavljanje stubova

26 фебруара, 2016

Postavljanje betonskih stubova za novu halu logističkog centra su uveliko u toku. Sa auto-puta E-70 se mogu videti stubovi koji idu u visine i koji su glavni nosači cele konstrukcije. Vremenski uslovi nam idu na ruku.

Faza 2 – kameni agregati

Faza 2 – kameni agregati

15 фебруара, 2016

Nakon uspešno završenih zemljanih radova, odmah prelazimo na sledeći korak a to je zamena tla kamenim agregatom ispod temeljnih stopa. Zamena tla vršena je u slojevima d>30cm do potrebne debljine.

Faza 2 – zemljani radovi

Faza 2 – zemljani radovi

9 фебруара, 2016

Radovi koji su krenuli u Avgustu 2015.godine polako se uočava trud koji je urađen. Na ovoj parceli treba da u junu 2016 godine bude izgrađen objekat čija površina će biti 11350m2. U ovoj fazi radi se na iskopu humusa do debljine 80 cm.

O nama

logo_reconstruction1ipb

IPB d.o.o. - Industrijski Park Beograd - kompanija koja je specijalizovana za rasvoj savremenih logističkih centara