Dokapitalizacija

moderno, savremeno, u koraku sa vremenom – IPB d.o.o.

Dokapitalizacija predstavlja povećavanje akcijskog kapitala po osnovu druge i svake naredne emisije akcija.
   

O nama

logo_reconstruction1ipb

IPB d.o.o. - Industrijski Park Beograd - kompanija koja je specijalizovana za rasvoj savremenih logističkih centara